Keresés a Bibliában

6Örüljetek tehát, ha esetleg kissé szomorkodtok is a sokféle kísértés miatt, 7hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzben próbált veszendő aranynál, dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Intés a türelemre.

7Legyetek tehát türelmesek, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Hiszen a földművelő is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői esőt meg nem kapja. 8Legyetek hát ti is türelemmel, és legyetek állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele. 9Ne zúgolódjatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéljenek. A bíró már az ajtóban áll! 10Testvérek, a bajok állhatatos elviselésében és a türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. 11Lám, boldogoknak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türelméről és tudjátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Hiszen irgalmas az Úr és könyörületes.

KNB SZIT STL BD RUF KG