Keresés a Bibliában

16Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. 17Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 20Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött; 21ő pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,18 azért küldött el: Késői kéziratok hozzáteszik: hogy meggyógyítsam a töredelmes szívűeket


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF