Keresés a Bibliában

Válaszd a bölcsességet

4 1Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, hogy megérthessétek! 2Mert jó a tanítás, amelyet adok nektek, az útmutatásom, csak el ne hagyjátok! 3Hisz én is atyám gyermeke voltam, szelíd és egyetlen anyám szemében. 4Nos, tanított és így beszélt hozzám: „Őrizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg a parancsaimat és boldogan élsz. 5Tégy szert bölcsességre, szerezz okosságot, ne feledd el és ne térj el számnak szavaitól. 6Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz, szeresd, akkor majd őrködik fölötted. 7A bölcsesség kezdete: szerezz bölcsességet, minden vagyonodon vegyél okosságot! 8Öleld magadhoz, akkor majd fölemel, tisztességre juttat, hogyha átkarolod. 9Díszes koszorúval ékesíti fejed, és pompás koronát ajándékoz neked.” 10Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. 11Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen járatlak. 12Semmi nem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. 13Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen az életed! 14Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! 15Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, s úgy folytasd utadat! 16Ha nem tesznek rosszat, aludni sem tudnak, nincs nyugtuk, ha mást tőrbe nem csalhatnak. 17Amit esznek, az a gonoszság kenyere, és az erőszak borát isszák. 18Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. 19A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. 20Figyelj, fiam, a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre! 21Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! 22Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. 23Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. 24Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát! 25Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. 26Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. 27Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF