Keresés a Bibliában

11 1Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését. 2Az elbizakodottságnak gyalázat a társa, a szerényeknél a bölcsesség lakik. 3Az őszintét bizton vezeti tisztasága, a hűtlent a hamisság romlásba dönti. 4A haragnak napján mit sem ér a gazdagság, de az igazságosság megment a haláltól. 5A tiszta embernek igazságossága elsimítja útját, de a bűnös elbukik a bűne által. 6Az igazat megmenti igazságossága, a hűtleneket megfogja a saját vágyuk. 7A gonosznak minden reménye elszáll halálával, csalóka ábrándjai meghiúsulnak. 8Az igaz kiszabadul a szorongatásból, s a gonosz kerül a helyére. 9Szájjal rontaná meg embertársát az istentelen, de az igazat megmenti okossága. 10Az igazak javán örül a város, és ujjonganak a gonoszok vesztén. 11Az igazak áldása emeli a várost, a gonoszok szája romlásba taszítja. 12Aki embertársát lenézi, az ostoba, az okos férfi nem szól semmit. 13A rágalmazó mindent kibeszél, amerre csak jár, a megbízható ember megtartja, amit hallott. 14Ha nincsen vezetője, szétesik a nép, a sok tanácsadó sikerre viszi ügyét. 15Rosszul jár, aki másért kezességet vállal, az van biztonságban, aki megmenekül tőle. 16A csinos asszony becsületére van férjének, de aki nem jóravaló, az gyalázat trónja. Azok, akik lusták, szegények maradnak, a szorgalmasok gazdagságra jutnak. 17Aki megkönyörül máson, az magával tesz jót, a saját húsába vág, aki irgalmatlan. 18Csalóka nyereségre tesz szert a gonosz, aki igazságosságot vet, igaz bért szerez. 19Az igazságos ember eljut az életre, a gonosz követése a halálba vezet. 20Az álnok szívűektől iszonyodik az Úr, akik tisztességesek, elnyerik tetszését. 21Kezet rá: a gonosz nem marad büntetlen, de az igaz ivadéka megmenekül! 22Mint aranykarika a disznó orrában, olyan a csinos, de szemérmetlen asszony. 23Az igazak vágyának boldogság a vége, semmivé válik a gonoszok reménye. 24Van, aki bőven ad, mégis gazdagabb lesz, a másik meg kapzsi, mégis szegényedik. 25Aki máson segít, maga is meghízik, maga is jóllakik, aki mást jól tart. 26Aki tartogatja gabonáját, azt átkozza a nép, ha áruba bocsátja, áldás száll fejére. 27Aki jóra törekszik, az rokonszenvet arat, de ha rosszra tör valaki, visszaszáll rá. 28Aki vagyonában bízik, az elbukik, az igaz kihajt, mint a zöld falevél. 29Szelet arat, aki házát nem gondozza, s a balga szolgája ahhoz (megy), aki bölcs. 30Az igazságosság gyümölcse: életfa, időnap előtt elvesznek a rosszak. 31Biztos megfizetnek az igaznak a földön, a gonosznak és a bűnösnek éppen úgy.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF