Keresés a Bibliában

A nagy Király városa

48 1Ének. Kóré fiainak zsoltára.
2Nagy az Úr, minden dicséretre méltó
Istenünk városában.
3Pompás magaslat az ő szent hegye,
gyönyörűsége az egész földnek.
Sion hegye messzi észak, a nagy király városa,
4házaiban úgy ismerik Istent, mint menedéket.

5Mert íme, a föld királyai összegyűltek és egyesültek,
6de ahogy meglátták, ámulatba estek,
megrémültek, megremegtek;
7rettegés fogta el őket ott,
s a vajúdó asszonyéhoz hasonló gyötrelem.
8Hatalmas széllel összetörted a tarzisi hajókat.

9Amint hallottuk, magunk is láttuk,
hogy a seregek Urának városát,
a mi Istenünknek városát örökre alapította Isten!
10Megemlékezünk irgalmadról, ó Isten,
templomod belsejében.
11Mint ahogy híred, ó Isten, dicséreted is
betölti a föld határait; jobbod igazsággal teljes.
12Örvendezik Sion hegye,
s Júda leányai ujjongva örülnek ítéleteidnek, Uram.

13Járjátok körül Siont, nézzétek meg,
számláljátok meg tornyait!
14Tekintsétek meg erődítéseit, járjátok be házait,
hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek!
15Valóban ő az Isten,
a mi Istenünk örökké, mindörökkön-örökké,
ő vezet minket mindörökké!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF