Keresés a Bibliában

Hálaadás halálveszélyből való szabadulásért

116 1ALLELUJA! Szeretem az Urat,
mert meghallgatta könyörgésem szavát.
2Mert felém fordította fülét
azon a napon amelyen segítségül hívtam.

3Körülvettek engem a halál gyötrelmei,
rám találtak az alvilág veszedelmei.
Szorongatásba és nyomorúságba jutottam,
4de segítségül hívtam az Úr nevét:
»Uram, szabadíts meg engem!«

5Irgalmas az Úr és igaz,
megkönyörül a mi Istenünk.
6Megoltalmazza az Úr a kicsinyeket,
megaláztatásomban megszabadított engem.

7Térj vissza, lelkem, nyugalmadba,
mert az Úr jót tett veled.
8Megmentett engem a haláltól,
szememet a könnyhullatástól,
lábamat az elbukástól.

Hálaadó ének

9Az Úr kedvében járok
az élők földjén.
10Hittem, még ha így is szóltam:
»Nagyon nagy megalázás ért!«
11Elkeseredésemben azt mondtam:
»Hazug minden ember!«

12Mivel viszonozzam az Úrnak
mindazt, amit velem cselekedett?
13Fölemelem a szabadulás kelyhét,
és segítségül hívom az Úr nevét.

14Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat
egész népe előtt.
15Az Úr szemében drága dolog,
szentjeinek halála.

16Én is, Uram, a te szolgád vagyok,
szolgád vagyok és szolgálód fia.
Széttörted bilincseimet:
17a hála áldozatát mutatom be neked,
és segítségül hívom az Úr nevét.

18Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat
egész népe előtt
19az Úr házának udvaraiban,
tebenned, Jeruzsálem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár