Keresés a Bibliában

118 1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!
14Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul.
15Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
16Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!
20Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.
21Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!
22A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!
24Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
25Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!
26Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!
27Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
28Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
29Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF