Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

19A mint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. (Mát 27,50; Luk 23,46; Ján 19,30) 20A főpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. (Jak 5,14-15)