Keresés a Bibliában

24 1Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. 2Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. 3Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? 4Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. 5Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől. 6Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. (Szela.)

KNB SZIT STL BD RUF KG