Keresés a Bibliában

22Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. 23Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?” 24Az felnézett, és így szólt: „Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak.” 25Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. 26Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta: „Még a faluba se menj be!”

KNB SZIT STL BD RUF KG