Keresés a Bibliában

4 1Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott 2negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. 3Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.” 4Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” 5Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, 6és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. 7Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.” 8Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” 9Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, 10mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; 11és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” 12Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” 13Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.

KNB SZIT STL BD RUF KG