Keresés a Bibliában

12Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van! 13URam, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a folyóvíz forrását. 14Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.

KNB SZIT STL BD RUF KG