Keresés a Bibliában

13Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 14Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. 15Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. 16Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. 17A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. 18Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG