Keresés a Bibliában

Az áldozat pontosabb meghatározása.

28 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Adj parancsot Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Legyen gondotok rá, hogy kellemes illatú égőáldozatul meghatározott időben felajánljátok nekem az engem megillető áldozati ajándékokat, az égőáldozat céljára szolgáló ételeket. 3Hirdesd ki nekik! Ez az égőáldozat, amelyet be kell az Úrnak mutatnotok.
A) A mindennapi áldozat.
3Mindennap két egyéves hibátlan bárányt rendszeres égőáldozatul. 4Az egyik bárányt reggel kell feláldoznod, a másikat estefelé áldozd fel, 5s vele egytized efa lisztlángot is, meghintve egynegyed hin színtiszta olajjal, ételáldozatképpen. 6Ez az állandó égőáldozat, ahogy már a Sínai-hegyen bemutatták az Úrnak kellemes illatú égőáldozatul. 7Az ehhez hozzátartozó italáldozat egynegyed hin bárányonként; a boráldozatot a szentélyben ajánld fel az Úrnak.
B) A szombat megülése.
8A második bárányt estefelé áldozd fel. S vele ugyanazt az ételáldozatot mutasd be a hozzá tartozó italáldozattal, mint reggel – kellemes illatú égőáldozatul az Úrnak. 9Szombati napon két egyéves hibátlan bárányt, kéttized lisztlángot, olajjal meghintve mint ételáldozatot, s a hozzá tartozó italáldozatot –
C) Az újhold megülése.
10ez a szombati égőáldozat, amely minden szombaton esedékes az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton kívül. 11Hónapjaitok első napján két fiatal bikát, egy kost és hét hibátlan, egyesztendős bárányt kell égőáldozatul bemutatnotok az Úrnak, 12ezenkívül bikánként háromtized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul, a koshoz meg kéttized, olajjal vegyített lisztlángot ételáldozatul, 13s minden bárányhoz is egytized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul – kellemes illatú égőáldozatul, tűzáldozatul az Úrnak –, 14hozzá tartozó italáldozatul meg bikánként fél hin bort, a koshoz pedig egyharmad hint, és minden bárányhoz egynegyed hint (számítva). Ez az újhold idejére rendelt égőáldozat, amely egész éven át minden hónapban esedékes.
D) A kovásztalan kenyér ünnepe.
15Ezenkívül egy kecskebakot is fel kell áldozni engesztelő áldozatul az Úrnak, a szokásos égőáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton kívül. 16Az első hónap tizennegyedik napja pászka az Úr tiszteletére. 17E hónapnak tizenötödik napja azonban ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni. 18Az első nap gyűljetek össze a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. 19S égőáldozatul, tűzáldozatul ajánljatok fel az Úrnak: két fiatal bikát, egy kost és hét egyéves, hibátlan bárányt – csak hibátlant lehet –, 20valamint olajjal meghintett lisztlángot, hozzá tartozó ételáldozatul, háromtizedet (számítva) mindegyik bikához, kéttizedet a koshoz 21és egy-egy tizedet a hét bárányhoz. 22Ezenkívül egy kecskebakot engesztelő áldozatul, hogy megtisztuljatok. 23Mindezt a reggeli áldozaton kívül kell bemutatnotok, ami a szokásos égőáldozatból áll. 24Ezt az áldozatot mutassátok be mind a hét napon kellemes illatú égőáldozatul az Úrnak; a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró italáldozaton kívül kell ezt bemutatnotok.
E) Az új kenyér ünnepe.
25A hetedik nap aztán ismét gyűljetek egybe a szentélynél, s akkor se végezzetek semmiféle szolgai munkát. 26Ugyanígy az első termés napján, amikor is ételáldozatot mutattok be az új kenyérből az Úrnak, azaz a hetek ünnepén is gyűljetek egybe a szentélynél; semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. 27S kellemes illatú égőáldozatul mutassatok be az Úrnak: két fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt – csak hibátlant szabad –, 28valamint ételáldozatul olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet mindegyik bikához, kéttizedet a koshoz 29és egy-egy tizedet a hét bárányhoz. 30Ezenkívül engesztelő áldozatul egy kecskebakot, hogy megszabaduljatok bűneitektől.
F) A harsonázás ünnepe.
31De egyszersmind a szokásos égőáldozatot is be kell mutatnotok a hozzá tartozó ételáldozattal együtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet