Keresés a Bibliában

A bölcsesség elnyerésének útja

3 1Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat őrizd meg szívedben! 2Mert hosszú életet hoznak neked, szerencsés éveket s boldogulást. 3Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táblájára. 4Akkor megkedvelnek, és tetszésre találsz az Isten és az emberek szemében. 5Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. 6Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. 7Ne tartsd magadat bölcsnek, inkább féld az Urat és kerüld a rosszat! 8Javára lesz ez a testednek, üdítő balzsam a csontjaidnak. 9Tiszteld meg az Urat minden vagyonodból, minden bevételed elsejéből. 10Csűreid akkor megtelnek gabonával, s kádjaidból kicsordul a bor. 11Ne hárítsd el, fiam, az Úr intelmét, és ne állj ellen a dorgálásának. 12Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar.

A bölcs ember örömei

13Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert! 14Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. 15A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod. 16A jobb kezében a hosszú életet tartja, a balban meg a vagyont és a dicsőséget. 17Az ő útjai mind barátságos utak, és az ösvényein mindenütt jólét van. 18Aki utána nyúl, annak az életfája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik. 19Az Úr bölcsességgel alkotta a földet, értelemmel tette az eget szilárddá. 20Ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, s a felhők tudtával harmatoznak esőt. 21Fiam, ne téveszd szemed elől soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra. 22Így majd a lelked életévé válnak, és ékesség lesznek a nyakadon. 23Biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad. 24Hogyha leülsz, nincs miért aggódnod, s ha lefekszel, jót pihensz, úgy alszol. 25Nem kell tartanod hirtelen ijedségtől, sem a gonoszok támadásától. 26Mert hiszen az Úr lesz az oltalmad, vigyáz a lábadra, nehogy tőrbe essék. 27Jótettedet ne tagadd meg a rászorulótól, hogyha módodban van jót tenni vele. 28Ne mondd embertársadnak: „Menj, gyere máskor, holnap majd adok!” – ha mindjárt adhatnál. 29Ne szőj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél. 30Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett. 31Ne irigyeld az erőszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül. 32A rossz úton járóktól iszonyodik az Úr, az igazakkal meg jó barátságban él. 33Az Úrnak átka van a gonosz házán, hanem az igazak otthonát megáldja. 34Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van. 35Megtiszteltetés lesz a bölcsek osztályrésze, megszégyenülés a balgák öröksége.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet