Keresés a Bibliában

29 1Akit sokszor intenek, mégis önfejű marad, rögtön összetörik és nincsen menekvése. 2Örül a nép, amikor igazak vezetik, ha gonosz kormányoz, sóhajtozik a nép. 3Aki szereti a bölcsességet, öröme apjának, aki feslett nőket tart, elveri vagyonát. 4A király a törvénnyel építi országát, de ha túl sok adót kíván, tönkreteszi. 5Aki hízeleg az embertársának, az hálót feszít ki a lába elé. 6A gonosz ember lépte alatt csapda lapul, az igaz ember megy és örül. 7Az igaz megérti a kisemberek ügyét, a gonosz azonban nem ismer megértést. 8Az izgatók zendülésbe viszik a várost, a bölcsek lecsitítják a haragot. 9Amikor bölcs ember esztelennel vitáz, akkor ez dühöng, nevet és nincsen nyugta. 10A vérszopók gyűlölik az ártatlan embert, az igazak meg óvják életét. 11A bolond egész mérgét azonnal kiönti, de a bölcs végül is lecsillapítja. 12Ha egy fejedelem hazug szóra hallgat, gonoszokká válnak mind, akik szolgálják. 13Szegény és elnyomó egymásra találnak: az Úr az, aki fényt ad mindkettő szemének. 14Annak a királynak mindenkor fennmarad a trónja, aki a szegények fölött igazsággal ítél. 15Vessző és dorgálás bölcsesség forrása, a zabolátlan fiú szégyen az anyjának. 16Hogyha gonoszok kormányoznak, gyarapszik a bűn, de az igazak meglátják a bukásukat. 17Fegyelmezd a fiad, s elégedett leszel: gyönyörűsége lesz majd a lelkednek. 18Kinyilatkoztatás nélkül elvadul a nép, de boldogság a sorsa, ha a törvényt tartja. 19Rabszolgát nem lehet szóval javítani: még hogyha megért is, nem engedelmeskedik. 20Ha olyan férfit látsz, aki siet a szavával, a bolondnak is több a reménye, mint neki. 21Aki rabszolgáját kiskorától kezdve kényezteti, végül hálátlannak látja. 22Az indulatos ember veszekedést támaszt, a forrófejű meg halmozza a vétket. 23Az embert a gőgje (porig) megalázza, de az alázatost megbecsülés éri. 24A tolvajjal osztozó gyűlöli életét, hallja az átkot, mégsem tesz jelentést. 25Az emberfélelem kelepcét állít fel, de aki az Úrban bízik, védelmet lel. 26Sokan keresik az uralkodó kegyét, de a férfi igaza az Úrtól származik. 27Az igazak szemében utálat tárgya a gonosz, a gonosz meg irtózik a tisztességestől.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet