Keresés a Bibliában

28 1Menekül a gonosz, bár nem űzi senki, az igaz, mint az oroszlán, biztonságban érzi magát. 2Az istentelenek bűne civódást szít, az okos ember azonban eloltja. 3Gonosz ember, aki elnyomja a kicsiket, (olyan) mint az eső, amely elmossa, s nem hozza a kenyeret. 4Aki elhagyja a törvényt, a gonoszt dicséri; ám a törvény tisztelője fölgerjed ellene. 5A gonosz emberek nem fogják föl, mi a jó, mindent megértenek azok, akik keresik az Urat. 6Jobb a szegény, ha tisztességben él, mint aki rossz úton jár és gazdag. 7Az okos fiú megtartja az intelmet, aki a tobzódókkal tart, gyalázza az apját. 8Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, olyannak gyűjt, aki megkönyörül a szegényen. 9Aki elfordítja fülét a törvénytől, annak még az imája is szégyen. 10Aki az igazakat gonosz útra viszi, beleesik a saját vermébe; a bűnteleneknek jóban lesz részük. 11A gazdag bölcsnek gondolja magát, de az okos szegény keresztüllát rajta. 12Ha az igazak győznek, nagy a fény és ujjongás, de ha a gonoszok győznek, mindenki elrejtőzködik. 13Nincs sikere annak, aki titkolja a bűnét, de irgalomra lel, aki bevallja, s kerüli. 14Jól jár az az ember, aki mindig résen van, aki megkeményíti a szívét, az elbukik. 15Bömbölő oroszlán és kitörő medve a gonosz, aki védtelen népen uralkodik. 16A hatalmas nagy az elnyomásban, de az okossága kicsi, (mégis,) aki utálja az igaztalan pénzt, soká él. 17Az az ember, akit kiontott embervér terhe nyom, a sírjáig menekül. Ne támogasd! 18Aki bűntelenül él, üdvöt talál, aki hamis útra lép, egyszer csak elesik. 19Dúskál a kenyérben, aki műveli a földjét, szegény lesz, aki üres dolgok után futkos. 20A szilárd férfiú bőséges áldást kap, aki a gazdagságot hajszolja, nem marad büntetlen. 21Nem jó az elfogult részrehajlás, egy falat kenyérért rosszá válik az ember. 22Aki sanda szemmel mohón vagyonra tör, nem látja előre, hogy nélkülözésre jut. 23Aki mást megint, az végül kedvesebb lesz neki, mint akinek a nyelve hízelgőn szól hozzá. 24Aki apját, anyját meglopja és azt mondja: „Nem bűn!”, az a megrontónak társául szegődött. 25Veszekedést szít a telhetetlen ember, erőre kap, aki az Úrban bízik. 26Aki a maga eszére hagyatkozik, az bolond; aki bölcsességben él, az biztos úton jár. 27Aki ad a szegénynek, az nem szenved hiányt; aki befogja a szemét, azt sokan átkozzák. 28Ha a gonoszok győznek, mindenki elbújik, de hogyha megbuknak, nő az igazak száma.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet