Keresés a Bibliában

24 1A gonosz emberekre ne nézz irigy szemmel, és ne vágyakozz velük együtt lenni! 2Az ilyenek szíve erőszakot tervez, az ajkuk meg csalárdságot beszél. 3Házat bölcsességgel lehet építeni, és okossággal kell megszilárdítani. 4A tudás tölti meg a kamrákat minden jóval, ami drága és kívánatos. 5Hatalmasabb a bölcs, mint az erős, az, aki okos, mint a jól megtermett. 6Számot vetve indíts háborút, sok tanácsadó viszi sikerre az ügyet. 7A bolondnak a bölcsesség korallból van, s a városkapunál ki sem nyitja a száját. 8Akinek az esze mindig a gonoszságon jár, azt bajkeverőnek hívják (az emberek). 9Bűn a balgaságnak gyalázatos tette, s az ember irtózik a gúnyolódótól. 10Ha elhagyod magad, akkor az erőd gyöngeséggé válik a nélkülözés napján. 11Mentsd meg, akiket meghalni visznek, hozd vissza, akik úton vannak a halálba! 12Hogyha azt mondod: „Hisz nem tudtunk róla!”, aki a szíveket vizsgálja, az látja. Aki a lelked fölött őrködik, az tudja, és a tette szerint fizet az embernek. 13Egyél, fiam, mézet, mivelhogy az jó, és mert a lépesméz édes a torkodnak. 14Ilyen a bölcsesség ismerete a lelkednek, hogyha szert tettél rá, biztos a jövőd, és nem hiúsul meg a reménységed. 15Ne lesd, mint a gonosz, az igaznak házát, és ne pusztítsd el a nyugvóhelyét! 16Mert az igaz fölkel, ha hétszer esik is, de a gonosztevők esése végzetes. 17Hogyha ellenséged elbukik, ne örülj, ne ujjongjon szíved, amikor elbotlik. 18Hátha meglát az Úr és elítél érte, tőle meg elfordítja a haragját! 19A gonosztevők miatt ne gerjedj haragra, és a gonoszok miatt ne bosszankodj! 20Mert nincsen jövője a gonosztevőnek, és a gonoszoknak lámpása kialszik! 21Fiam, tiszteld az Urat és a királyt; sem egyik, sem másik ellen ne lázadj fel! 22Mert hirtelen pusztulás jöhet tőlük, és megsemmisíthet váratlanul mind a kettő.

IV. A BÖLCSEK MONDÁSAI GYŰJTEMÉNYÉNEK FOLYTATÁSA

23Ezek a szavak is bölcsektől származnak: Ítélkezéskor nem jó részre hajolni. 24Aki a bűnöshöz így szól: „Igazad van!”, azt szidják és átkozzák a népek. 25De akik megfeddik, azok boldogulnak, és a jókívánság áldása száll rájuk. 26Olyan, mintha ajka megcsókolt volna, aki válaszában őszintén szól hozzád. 27Vállalkozásodat alapozd meg odakinn, készítsd elő kinn a szántóföldön, s aztán fogj hozzá házat építeni. 28Ok nélkül ne tégy más ellen tanúságot! Ne vezess félre senkit az ajkaddal! 29Ne mondd: „Ahogy ő tett, úgy teszek én is, megfizetek neki tetteihez mérten.” 30Egy tohonya ember földje mellett jártam, és egy ostoba ember szőlejénél. 31Már teljesen fölverte a gyom, az egész felszínét bozót borította, és romokban hevert a kőkerítés. 32Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szűrtem le belőle: 33Csak egy kicsit aludj, csak egy kicsit szunnyadj még, csak egy kicsit pihentesd a karodat, 34akkor a szegénység, mint az útonálló, és a nélkülözés, mint a koldus, rád tör.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet