Keresés a Bibliában

19 1Jobb a szegénynek, ha tisztességben él, mint a hamisnak, mert hiszen az bolond. 2Az esztelen vágy már egymagában is rossz, de aki lábával siet, az félrelép. 3Az embernek balgasága rontja el az útját, a szíve mégis az Urat hibáztatja. 4A gazdagság egyre több barátot szerez, a szegényt meg elhagyja barátja. 5A hamis tanú nem marad büntetlen, a hazugságot valló nem menekszik épen. 6A nemes kegyéért sokan törik magukat, a bőkezű embernek mindenki barátja. 7Minden atyjafia gyűlöli a szegényt, s a barátai még inkább kerülik. A szavakat kergeti, de még ezt is hiába. 8Aki szert tesz okosságra, szereti életét, aki hű marad a tudáshoz, az jól jár. 9A hamis tanú nem marad büntetlen, aki hazugságot vall, az meghal. 10A balgának nem való a kényelmes élet, a szolgának még kevésbé a fejedelmek fölött uralkodni. 11A férfit türelmessé teszi okossága, de a legszebb benne, ha elnézi a hibákat. 12A király rosszkedve oroszlán morgása, a jókedve meg harmat a növényen. 13A balga fiú örök bosszúság apjának, a civódó asszony meg, mint a lyukas tető, elűzi hazulról. 14A ház és a vagyon az ősök hagyatéka, az okos feleség az Úr ajándéka. 15A lustaság bódult álomba andalít, a henye lélek sorsa a koplalás. 16Aki megtartja a törvényt, megőrzi életét, aki nem ad az (isteni) szóra, annak meg kell halni. 17Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jótéteményét. 18Büntesd meg a fiad, mert még van reménység, de hogy meghaljon, azt ne kívánd neki. 19Az erőszak embere megbűnhődik, s ha megkímélik, gyarapítja baját. 20Hallgass a jó tanácsra és fogadd el az intést, hogy a végén mégis bölcs lehessél! 21Mennyi terv van az embernek szívében! De (csak) az maradandó, amit az Úr határoz. 22Az embert a jósága teszi kedvessé, jobban szeretik a szegényt, mint a hazugot. 23Az Úrnak félelme életben tart, van mit ennie az embernek, s nem kell rettegnie bajtól. 24A lusta a kezét bemártja a tálba, de a szájához már nem viszi vissza. 25Ha verik a gúnyolódót, a balga is okul, az okost csak intik, máris okosabb lesz. 26Szégyen és gyalázat, ha a fiú veri az apját és elkergeti az anyját. 27Elég legyen már, fiam, hogy hallgatod az intést, és eltévelyedsz a bölcsesség szavától! 28A semmirekellő tanú gúnyolja a törvényt, és a gonosz szája a gazságot falja. 29Készenlétben a bot a gúnyolódóknak, és az esztelenek hátára a verés.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet