Keresés a Bibliában

15 1A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. 2Tudomány csepeg a bölcsek nyelvéről, a balga szájából bolondság csordul ki. 3Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt őrködik. 4A nyelvnek higgadtsága az életnek fája, zabolátlansága megöli a lelket. 5A bolond megveti apjának intését, de okos lesz, aki figyel a feddésre. 6Az igaz házában gyarapszik a készlet, a gonosz jövedelme egyre csökken. 7A bölcsek ajkai őrzik a tudományt, a balgák szívében nincsen állandóság. 8A gonosz áldozata iszonyat az Úrnak, de az igazak imája tetszik neki. 9Utálja az Úr a gonosz életét, de aki az igazság útján jár, azt kedveli. 10Alaposan meglakol, aki letér az ösvényről, aki gyűlöli a dorgálást, az meghal. 11Az alvilág s a temető nyitva az Úr előtt, de mennyivel inkább az emberek szíve! 12A gúnyolódó nem szereti, ha feddik, ezért nem is szeret a bölcsekhez járni. 13A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet. 14Az okosnak szíve tudás után kutat, a balgák szája bolondságot áhít. 15A szűkölködőnek minden napja rossz, a vidám kedélyű mindig ünnepet ül. 16Többet ér a kevés az Úr félelmében, mint ha nyugtalansággal párosul a tömérdek kincs. 17Jobb egy tál főzelék és szeretet hozzá, mint egy kövér ökör gyűlölettel. 18Az indulatos ember veszekedést okoz, a türelmes elcsitítja a viszályt. 19A lustának útját tövisek zárják el, a szorgalmasok útja el van egyengetve. 20A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját. 21Akinek nincsen esze, az a balgaságnak örül, az okos ember egyenes úton jár. 22Megbuknak a tervek, ha nem vitatják meg őket, sok tanácsadóval létrejön a dolog. 23Öröm az embernek, ha meg tud felelni, az idejében kiejtett szó milyen sokat érhet! 24Az értelmes ember útja fölfelé visz, hogy az alvilágot ott lent elkerülje. 25A kevélyek házát lerombolja az Úr, az özvegy mezsgyéjét meg helyreállítja. 26A gonosz terve iszonyat az Úrnak, de a barátságos szavak tiszták (előtte). 27Aki gazdagságra tör, lerombolja házát, aki megveti az ajándékot, az élni fog. 28Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog. 29A gonoszoktól távol marad az Úr, de az igazak imáját meghallgatja. 30A ragyogó szem öröm a szívnek, a jó hír felüdíti a testet. 31Az életre intő szóra figyelő fül éjnek idején is a bölcsek körében van. 32Eldobja életét, aki szélnek ereszti az intést, aki hallgat a feddésre, okosságra tesz szert. 33Az Úr félelme a bölcsesség iskolája, az alázatosság megelőzi a dicsőséget.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet