Keresés a Bibliában

12 1Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az buta. 2A jó ember elnyeri az Úr kegyelmét, hanem az alattomost, azt elítéli (az Úr). 3Aki nem igaz, annak nincsen maradása, az igazak gyökere nem lazul meg soha. 4A derék feleség koronája a férjének, a gyalázatos olyan, mint szú a csontjában. 5Az igaznak esze azon jár, ami helyes, a gonoszok terve csalásra irányul. 6A gonoszok szavai vérre lesnek, de megmenti őket az igazak szája. 7Elbuknak a rosszak és nincsenek többé, az igazaknak megmarad a házuk. 8Okossága szerint dicsérik a férfit, megvetés tárgya lesz az, aki esztelen. 9Jobb, aki észrevétlen magát szolgálja ki, mint aki nagyra van, de még kenyere sincs. 10Gondját viseli az igaz a jószágnak, a gonosznak kegyetlen a szíve. 11Dúskál a kenyérben, aki megműveli a földjét, aki üres dolgok után futkos, az esztelen. 12Rossz a kívánsága annak, aki gonosz, de a jámborok gyökere szilárdan áll. 13Az ajkak hibáiba bonyolódik a rossz, az igaz megmenekül a szorongatástól. 14Szája gyümölcséből jóllakik jóval az ember, mindenki élvezi tettének jutalmát. 15A bolond egyenesnek véli útját, az okos ember hallgat a tanácsra. 16A balgán rossz kedve mindjárt meglátszik, az okos elrejti kudarcát. 17Az igazat adja tovább, aki megmondja, mi hogy volt, a hamis tanú meg csak a hamisságot. 18Egynémely fecsegő úgy hat, mint a kardszúrás, de a bölcsek nyelve gyógyulást hoz. 19Az igazmondó ajak mindig megmarad, de a hazugság nyelve csak egy pillanatig. 20A gonoszságot forralóknak keserűség a szívük, azoké, akik jó tanácsot adnak, csupa öröm. 21Az igazat nem éri soha veszedelem, hanem a rosszak tele vannak bajjal. 22Iszonyat az Úrnak a hazug ajak, akik a jót teszik, elnyerik tetszését. 23Az okos ember visszatartja ítéletét, a dőrék szíve kikürtöli bolondságát. 24A szorgalmasok keze uralomra jut, a lusta kéz meg kényszermunkát végez. 25A szívbeli bánat lesújtja az embert, de egy jóságos szó újra felvidítja. 26Aki jó barátunk, az pártatlan bíránk, a gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. 27Sohasem süt vadat magának a lusta, a serénység nagy kincs az embernek. 28Az igazságosság útja az életre visz, a rosszindulatúak útja a halálba.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet