Keresés a Bibliában

II. SALAMON BÖLCS MONDÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE

10 1Salamon mondásai: A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának. 2A bűnnel szerzett kincs nem hajt hasznot, de az igazságosság megment a haláltól. 3Az igaz kívánságát teljesíti az Úr, de a gonosz vágyát megtagadja. 4A tétlenkedő kéz szegénységet teremt, a szorgalmasok keze gazdagságot szerez. 5Nyáron gyűjteni bölcs emberre vall, aratáskor aludni szégyen az emberre. 6Az Úr áldása száll az igaz fejére, korai gyász fogja be a gonoszok száját. 7Az igazak emlékét áldva emlegetik, a gonoszok neve feledésbe merül. 8A bölcs fontolóra veszi a parancsokat, a fecsegő bolond a vesztébe rohan. 9Biztos úton jár, aki tisztességben él, aki görbe utat választ, azt rajtakapják. 10Aki csak szemével pislog, az szenvedést okoz, de békességet szerez, aki nyíltan dorgál. 11Az igaz ember szája az élet forrása, a gonoszok szája erőszak rejteke. 12Veszekedést kelt a gyűlölet, a szeretet fátyolt borít a hibákra. 13Az okos ember ajkán bölcsesség van, de botot érdemel az ostoba háta. 14A bölcsek csöndben meghúzódnak a tudásukkal, de a balga szája kész veszedelem. 15A gazdagság erős vára a gazdagnak, a szegénynek romlása a szegénysége. 16Az igaz keresménye az életet szolgálja, a gonosz szerzeménye a pusztulást. 17Intő szóra hallgatni életre vivő út, aki megveti az intést, az eltévelyedik. 18A gyűlöletet rejtve tartja az igaz ajak, bolond, aki terjeszti a rágalmakat. 19Ahol sok a beszéd, nem marad el a bűn, okosan teszi, aki féken tartja az ajkát. 20Tiszta ezüstből van az igaznak nyelve, milyen keveset ér a gonoszok szíve! 21Az igaznak ajka sokakat vezérel, de az esztelenek nyomorban halnak meg. 22Gazdaggá csak az Úr áldása tehet, a magunk fáradsága semmit sem tesz hozzá. 23A balgának az szerez örömet, amit szégyellni kell, az okos embernek az, amit bölcsen tesz. 24A gonoszt utoléri, amitől retteg, amit az igazak kívánnak, az osztályrészük lesz. 25Ha kitör a vihar, a gonosz nincs többé, de örökre biztos lábon áll az igaz. 26Mint az ecet a fognak, és a füst a szemnek, olyan a lusta azoknak, akik küldik. 27Az Úr félelme nyújtja az életet, a gonosz évei megrövidülnek. 28Az igaz reménye örömbe torkollik, amit a gonosz vár, az semmivé válik. 29Az Úr útja a tisztességnek oltalom, a gonosztevőknek meg pusztulás. 30Az igaz nem inog meg a lábán soha, a gonosznak nincs a földön maradása. 31Az igaznak szája bölcsességet áraszt, a hamisságnak kitépik a nyelvét. 32Az igazak ajka azt tudja, ami kedves, a gonoszoké meg csak a fonákságot.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet