Keresés a Bibliában

5Ha valaki szomorúságot okozott nekem, nem annyira nekem okozta, hanem – hogy ne túlozzak – bizonyos fokig mindnyájatoknak. 6De elég neki a büntetés, amellyel a többség sújtotta. 7Ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, nehogy nagy szomorúságában kétségbe essék. 8Arra kérlek benneteket, tanúsítsatok iránta szeretetet.

KNB SZIT STL BD RUF KG