Keresés a Bibliában

A Timóteusnak írt első levél

Bevezetés.

1 1Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeletéből Krisztus Jézus apostola

KNB SZIT STL BD RUF KG