Keresés a Bibliában

Az elöljárók kötelességei.

5 1Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsőségének is részese, kérem: 2Legeltessétek Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, Isten (szándéka) szerint ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. 3Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei.

KNB SZIT STL BD RUF KG