Keresés a Bibliában

8 1Bár testvérem volnál, és szoptad volna az anyám emlőjét! Ha utcán lelnélek, ott megcsókolnálak, akkor nem vethetne meg érte senki. 2Magammal vinnélek és bevezetnélek anyámnak házába, és tanítgatnál, én meg itatnálak fűszerezett borral, gránátalma-musttal. 3A balját a fejem alá teszi, a jobbjával meg átkarol. 4Jeruzsálem lányai, kérlek benneteket, ne zavarjátok, ne ébresszétek föl szerelmemet, amíg maga nem akarja.

A KAR

5Ki az ott, aki a puszta felől erre tart és a szerelmesére támaszkodik?

A VŐLEGÉNY

5Az almafa alatt keltettelek föl. Ott, ahol vajúdni kezdett veled anyád, ahol kínok közt fetrengett, aki megszült. 6Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. 7Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.

FÜGGELÉK

Egy bölcsnek mondása

7Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!

Két kis gúnydal

8Van egy kis húgunk, még kicsi, melle sincs. Mit tegyünk húgunkkal, hogyha majd megkérik? 9Hogyha fal, építsünk fölé ezüsttetőt, ha ajtó, takarjuk el cédruspalánkkal. 10Fal vagyok, és a melleim, mint a tornyok, ezért nyertem meg a szeme tetszését. 11Baal-Hamonban Salamonnak volt egy szőleje. Csőszökre bízta a szőlejét; ezer ezüstsékelt kellett fizetnie mindegyiknek a termésért. 12Előttem a szőlő, most az enyém; Salamon, az ezer ezüst legyen a tied, kétszázat meg kapjanak a termés őrei.

Adalékok

13Te, aki a kertekben laksz, a barátaim lesik szavaidat, hallasd hangodat!

BEVEZETÉS A BÖLCSESSÉG KÖNYVÉHEZ

14Fuss szerelmem, tégy, mint a gazella, mint a szarvasborjú a balzsamhegyeken.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet