Keresés a Bibliában

II. FIGYELMEZTETÉS IZRAEL SZÁMÁRA

Kiválasztás és büntetés.

3 1Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjéről: 2A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat.

A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni

3Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet? 4Nem akkor ordít-e az erdőben az oroszlán, ha nem talál prédát? Nem akkor bömböl-e búvóhelyén az oroszlánkölyök, ha nem szerez semmit? 5Leesik-e a madár a földre, hogyha nincsen csapda? Csattan-e a csapda, ha nincs, amit fogjon? 6Megszólal-e a kürt a városban anélkül, hogy a nép meg ne rémülne? Jön-e valami rossz a városra, amit ne az Úr hozna rá? 7Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. 8Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?

Szamária romlottsága miatt pusztul el

9Hirdessétek Asszíria palotáiban, és Egyiptom földjének palotáiban; mondjátok: Gyűljetek egybe Szamária hegyein, és lássátok a nagy zűrzavart a városban, és benne a gyötrelmeket! 10Nem tudnak egyenes úton járni – mondja az Úr –, erőszakot és pusztítást halmoztak fel palotáikban. 11Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: Ellenség veszi körül az országot, elragadja hatalmadat, és kifosztják palotáidat. 12Ezt mondja az Úr: Amikor a pásztor is csak egy szárcsontot vagy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, ugyanígy Izrael fiai közül is (alig) mentenek meg, akik Szamáriában ágyuk mélyén ülnek, fekvőhelyükön, a párnák között.

Bétel és a fényűző lakások ellen

13Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot Jákob házában – mondja az Úr, az Isten, a Seregek Istene. 14Azon a napon, amikor Izrael ellenem elkövetett vétkeit megtorlom Bétel oltárain, letörnek majd az oltár szarvai, és a földre hullanak. 15Lerombolom a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, eltűnnek az ébenfa házak – mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet