Keresés a Bibliában

14 1A hitben erőtlent fogadjátok el anélkül, hogy meggyőződésével vitába szállnátok! 2Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen meg csak zöldségfélét eszik. 3Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, mert Isten elfogadta őt! 4Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Saját ura előtt áll vagy bukik. De állni fog, mert az Úrnak van hatalma arra, hogy megtartsa állva. 5Az egyik előnyben részesíti az egyik napot a másikkal szemben, a másiknak meg minden nap egyforma. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében! 6Aki jelentőséget tulajdonít az egyik napnak, az Úrért tulajdonít neki jelentőséget. Aki eszik, az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálát ad Istennek. 7Közülünk ugyanis senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. 8Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 9Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. 10Akkor te miért ítéled meg testvéredet? Vagy te miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. 11Meg van írva ugyanis: Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr –, előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. 12Tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni [Istennek].
13Ne ítélkezzünk hát többé egymás fölött, hanem inkább arra figyeljetek, hogy ne keltsetek megütközést testvéretekben, és ne okozzátok elbotlását!
14Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy önmagában semmi sem tisztátalan, hanem csak ha valaki valamit tisztátalannak tart. Akkor annak az tisztátalan. 15Ha pedig a testvéred valamilyen étel miatt elszomorodik, akkor már nem a szeretet útján jársz. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt! 16Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek! 17Isten országa ugyanis nem evés és ivás, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben. 18Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és elismert az emberek körében. 19Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békét és egymás építését szolgálják! 20Étel miatt ne rombold Isten művét! Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszik. 21Jó tehát néha nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. 22Meggyőződésedet tartsd meg magadban Isten előtt! Boldog, aki nem ítéli el önmagát azzal, amit helyesnek tart. 23Aki pedig kételkedik, elítéli magát, ha eszik, mert nem a hit alapján teszi. Minden, ami nem a hit alapján történik, bűn.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet