Keresés a Bibliában

13 1Minden ember engedelmeskedjék a fölöttes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől; ami hatalom pedig van, az Istentől rendeltetett! 2Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, Isten rendelése ellen lázad. A lázadók pedig ítéletet vonnak magukra. 3Mert a hatalom képviselőitől nem kell félni a jó tett, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, 4mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban rosszat teszel, félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, ugyanis Isten szolgája, hogy megbüntesse a gonosztevőt. 5Ezért engedelmeskedni kell nekik nemcsak a büntetés miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. 6Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a dologban fáradoznak. 7Adjátok meg mindenkinek, ami jár: akinek adó, az adót, akinek vám, a vámot, akinek hódolat, a hódolatot, akinek tisztelet, a tiszteletet.
8Senkinek se tartozzatok semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, betöltötte a Törvényt. 9Mert azt, hogy Ne törj házasságot!, Ne ölj!, Ne lopj!, Ne kívánd!, és minden más parancsolatot, ez a mondat foglalja össze: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 10A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. Tehát a Törvény teljessége a szeretet.
11Továbbá próbáljátok megérteni a jelent: itt az óra, hogy fölébredjetek az álomból, most ugyanis közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk! 12Múlóban az éjszaka, közeledik a nappal. Tegyük hát le a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit! 13Ahogy nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem paráználkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, 14hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne tulajdonítsatok fontosságot a test vágyainak!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet