Keresés a Bibliában

6Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: prófétálás a hitnek megfelelően, 7szolgálat a szolgálat szellemében, tanítás a tanítás érdekében. 8Aki buzdít, legyen bátorító; aki elöljáró, tegye odaadással; aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömmel!
9A szeretet ne legyen képmutató! Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz! 10A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek! A tiszteletadásban egymással versengjetek! 11Legyetek a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók! Az Úrnak szolgáljatok! 12Legyetek a reményben örvendezők, a nyomorúságban béketűrők, az imában állhatatosak! 13A szentek szükségleteiben vállaljatok közösséget! Gyakoroljátok a vendégszeretetet! 14Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok!
15Örvendezzetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal! 16Egymásról egyenlőképpen gondolkodjatok, ne gondoljatok nagyratörő dolgokra, hanem az alantas munkában is osztozzatok! Ne legyetek magatokkal eltelve!

KNB SZIT STL BD RUF KG