Keresés a Bibliában

1 1Pál, Krisztus Jézus rabszolgája, apostol meghívás révén, kiválasztott Isten evangéliumáért – 2amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, 3s amely Fiára vonatkozik, aki test szerint Dávid magvából származott, 4a Szentlélek szerint pedig a halottak feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult, Jézus Krisztusra, a mi Urunkra, 5aki által az apostolság kegyelmét kaptuk, hogy az ő neve iránti, hitbéli engedelmességre hívjunk minden népet, 6akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottjai – 7mindazoknak Rómában, akik Isten szerettei, szentek meghívás révén: kegyelem nektek és béke Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Amikor Pál önmagát mint Isten vagy Jézus Krisztus (rab-) szolgáját állítja olvasói elé, nem kiszolgáltatott helyzetére utal, hanem azt hangsúlyozza, hogy életét maradéktalanul Isten/ Jézus Krisztus szolgálatának szentelte.