Keresés a Bibliában

1 1Pál, Krisztus Jézus foglya, és Timóteus testvérünk szeretett munkatársunknak, Filemonnak; 2nővérünknek, Appiának; küzdőtársunknak, Arkhipposznak, valamint a házadban összejövő gyülekezetnek. 3Kegyelem és béke nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!
4Hálát adok Istenemnek mindenkor megemlékezvén rólad imádságaimban, 5mert hallottam szeretetedről és hitedről, amellyel az Úr Jézus és valamennyi szent iránt viseltetsz. 6Azért is imádkozom, hogy a köztünk lévő hitbeli közösség kifejezésre jusson azáltal, hogy ismertté lesz mindaz a jó, amit Krisztus ügyéért tehetünk. 7Nagy öröm ugyanis és bátorítás számomra szereteted, mert megkönnyebbült a szentek szíve általad, testvér!
8Ezért, bár Krisztusban nyíltan megmondhatnám neked, hogy mi a teendő, 9a szeretet okán inkább kérlek én, a megvénült Pál, aki most Krisztus Jézus foglya is. 10Fiamért, Onészimoszért kérlek, akit bilincseimben nemzettem, 11aki egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. 12Úgy küldöm most vissza hozzád, mint a saját szívemet. 13Szívesen magamnál tartottam volna, hogy az evangéliumért viselt bilincseimben helyetted szolgáljon nekem, 14de beleegyezésed nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként.
15Talán azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapd őt mindörökre, 16már nem mint rabszolgát, hanem többet, mint szolgát: mint szeretett testvért. Számomra nagyon is az, de mennyivel inkább neked, emberileg, s az Úrban is. 17Azért, ha társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. 18Ha pedig valamivel megkárosított vagy tartozik, írd az én számlámra! 19Én, Pál írom a saját kezemmel: én fogom megfizetni. Azt mondanom se kell, hogy a te adósságod felém nem más, mint te magad. 20Bizony, testvér, tedd meg nekem ezt a szolgálatot, hadd könnyebbüljön meg a szívem Krisztusban!
21Engedelmességedben bízva írok neked, tudván, hogy többet is fogsz tenni annál, mint amit kérek.
22S még egy dolog: készíts nekem szállást! Remélem ugyanis, hogy imádságaitok révén visszakaptok engem.
23Köszönt téged Epaphrasz, fogolytársam Krisztus Jézusban, 24valamint Márk, Arisztarkhosz, Démasz és Lukács, a munkatársaim.
25Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel!

KNB SZIT STL BD RUF KG