Keresés a Bibliában

A könnyelműség és a restség szegénységbe visz

6 1Fiam, ha kezességet vállaltál felebarátodért, és kezet adtál egy idegenért, 2ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, 3akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha felebarátod kezébe jutottál: Siess hozzá gyorsan, és ostromold felebarátodat! 4Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! 5Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből! 6Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! 7Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, 8mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. 9Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást? 10Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: 11így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

Az álnok embert gyűlöli az Úr

12A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel, 13szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet. 14Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít. 15Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. 16Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte: 17a nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, 18a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, 19a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.

A házasságtörő saját vesztébe rohan

20Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! 21Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve! 22Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat! 23Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. 24Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. 25Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival! 26Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. 27Vihet-e valaki tüzet ruhájába rejtve, hogy meg ne gyulladjon közben a ruhája? 28Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? 29Pedig így jár, aki bemegy felebarátja feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. 30Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik, 31mégis hétannyit kell fizetnie, ha rajtakapják, háza egész vagyonába is kerülhet. 32De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. 33Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen. 34Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján. 35Nem fogad el semmilyen váltságdíjat, nem enged, bármennyi ajándékot kínálnak is neki!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet