Keresés a Bibliában

A keresztyén hit nem személyválogató

2 1Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.

KNB SZIT STL BD RUF KG