Keresés a Bibliában

Jób nyolcadik válasza: Dicsőíti Isten hatalmát

26 1Ekkor Jób megszólalt, és ezt mondta: 2Segítettél-e az erőtlennek, támogattad-e a tehetetlen karját? 3Adtál-e tanácsot az oktalannak, hasznos volt-e sok tanításod? 4Ki által mondtad el szavaidat, kinek a lelke beszélt belőled? 5Megremegnek az árnyak, amelyek a vizek alatt nyugszanak. 6A holtak hazája leplezetlen Isten előtt, nincs eltakarva az enyészet helye. 7Ő terítette északot a kietlenség fölé, függesztette ki a földet a semmiség fölött. 8Fellegekbe zárta a vizeket, nem hasad meg a felhő alattuk. 9Eltakarta trónusát, felhőt terjesztett ki fölötte. 10Határt szabott a vizeknek ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel. 11Az egek oszlopai meginognak és megrendülnek fenyegetésétől. 12Erejével fölriasztotta a tengert, értelmével szétzúzta Rahabot. 13Leheletétől kiderült az ég, kezével átdöfte a gyors kígyót. 14Pedig ez csak a szegélye útjának, és milyen halk az a szó, amelyet meghallunk belőle! Ki tudná hát felfogni hatalmas tetteinek mennydörgő szavát?!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet