Keresés a Bibliában

23 1Ne vegye el senki apja feleségét, és ne emelje fel apja takaróját!

Kik tartozhatnak az Úr gyülekezetéhez?

2Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a zúzott heréjű vagy a kasztrált. 3Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a félvér: még a tizedik nemzedéke sem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez. 4Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez ammóni vagy móábi ember: még a tizedik nemzedékük sem tartozhat soha az ÚR gyülekezetéhez. 5Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beór fiát, az arám-naharajimi Petórból, hogy átkozzon meg téged. 6De Istened, az ÚR nem akarta Bálámot meghallgatni; sőt Istened, az ÚR áldásra fordította számodra az átkot, mert szeret téged Istened, az ÚR. 7Ne törődj békességükkel és javukkal soha, egész életedben!
8Ne utáld az edómiakat, mert testvéreid ők! Ne utáld az egyiptomiakat, mert jövevény voltál országukban! 9Ezeknek a harmadik nemzedékben született gyermekei az ÚR gyülekezetéhez tartozhatnak.

A tábor tisztasága

10Ha táborba szállsz ellenségeid ellen, őrizkedj minden rossz dologtól! 11Ha valaki egy éjszakai eset miatt nem tiszta, az menjen ki a táboron kívülre! Ne menjen vissza a táborba addig, 12amíg estefelé meg nem mosakodott: napnyugtakor azután bemehet a táborba. 13Legyen a táboron kívül egy hely, ahová félremégy. 14Legyen a fölszerelésed között egy ásó, hogy amikor a szükségedet elvégzed, áshass egy gödröt, majd betakarhasd vele a székletedet. 15Mert Istened, az ÚR veled jár a táborban, hogy segítségedre legyen, és kezedbe adja ellenségeidet; legyen azért a táborod szent, ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget, különben elfordul tőled.

Különböző tilalmak

16Ne szolgáltasd vissza gazdájának a rabszolgát, ha hozzád menekül a gazdájától! 17Hadd lakjék közötted azon a helyen, amelyet választ magának városaid közül, ahol jó neki. Ne nyomorgasd őt!
18Ne legyen szent helyeden parázna nő Izráel leányai közül, se parázna férfi Izráel fiai közül! 19Ne vidd a parázna nő bérét, se a parázna férfi keresetét Istenednek, az ÚRnak a házába semmiféle fogadalom címén, mert mindkettő utálatos Istened, az ÚR előtt.
20Ne szedj kamatot testvéredtől se pénz, se élelem, se egyéb dolog után, amit kamatra szoktak adni! 21Az idegentől szedhetsz kamatot, de testvéredtől ne szedjél kamatot! Akkor majd megáld téged Istened, az ÚR minden vállalkozásodban azon a földön, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd.
22Ha fogadalmat teszel Istenednek, az ÚRnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened, az ÚR, és vétek fog terhelni. 23Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. 24Tartsd meg és teljesítsd, amit kimondtál, amikor önkéntes áldozatot fogadtál Istenednek, az ÚRnak úgy, ahogyan azt megígérted!
25Ha bemégy felebarátod szőlőjébe, ehetsz szőlőt jóllakásig, ha megkívánod, de edényedbe ne szedjél belőle! 26Ha bemégy felebarátod gabonájába, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj a felebarátod gabonájából!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet