Keresés a Bibliában

Az ígéret földjének határai

34

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:

2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint:

3A déli határvidék a Cin-pusztától Edóm mentén legyen. Ez legyen a déli határotok: keleten a Sós-tenger végétől induljon,A déli határ a Cin-pusztától Edóm mentén húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé húzódjék a déli határ.

4kerülje meg a határ délről az Akrabbím-hágót, és menjen Cin felé, nyúljon le Kádés-Barneától délre, majd haladjon Hacar-Addárig, és menjen tovább Acmón felé.Kerülje meg a határ délről az Akrabbim-hágót, és menjen Cin felé, és végződjék Kádés-Barneától délre. Haladjon Hacar-Addárig, és menjen át Acmón felé.

5Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.

6A nyugati határotok a Nagy-tenger és annak partvidéke legyen. Ez legyen a nyugati határotok.
A nyugati határ legyen a nagy tenger partvidéke. Ez legyen a nyugati határotok.

7Ez legyen az északi határotok: A Nagy-tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki,Az északi határt a nagy tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki.

8a Hór-hegytől jelöljétek ki a Hamátba vezető útig, majd a határ nyúljon ki Cedád felé,A Hór-hegytől jelöljétek ki a hamáti útig, és a határ vége Cedádnál legyen.

9azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.

10A keleti határt Hacar-Énántól Sefámig jelöljétek ki,A keleti határt jelöljétek ki Hacar-Énántól Sefámig.

11Sefámtól menjen le a határ Riblá felé, Ajintól keletre, majd menjen tovább a határ lefelé, amíg el nem éri a Kinneret-tó keleti partján levő magaslatokat.Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól keletre, és menjen tovább a határ, amíg el nem éri a Kinneret-tó partját keleten.

12Azután menjen le a határ a Jordán felé, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül.
Azután menjen lefelé a határ a Jordánnak, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül!

13Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel örökségül sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.

14Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket, és Manassé törzsének a fele is megkapta.Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket. Manassé törzsének a fele is megkapta.

15Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapta meg örökségét.Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapott örökséget.

Az ország felosztói

16Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:

17Név szerint ezek legyenek azok a férfiak, akik felosztják közöttetek örökségül az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia.Név szerint ezek a férfiak osszák fel az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia.

18Törzsenként egy-egy fejedelmet válasszatok melléjük az ország felosztására.Törzsenként egy-egy vezető embert válasszatok az ország felosztására.

19Név szerint ezek legyenek: Júda törzséből Káléb, Jefunne fia.Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálébot, Jefunne fiát.

20Simeon fiainak törzséből Semúél, Ammíhúd fia.Simeon törzséből Semúélt, Ammihúd fiát.

21Benjámin törzséből Elídád, Kiszlón fia.Benjámin törzséből Elidádot, Kiszlón fiát.

22Dán fiainak a törzséből Bukkí fejedelem, Joglí fia.Dán fiainak a törzséből vezető emberül Bukkit, Jogli fiát.

23József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből Hanníél fejedelem, Éfód fia,József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből vezető emberül Hanniélt, Éfód fiát,

24Efraim fiainak a törzséből pedig Kemúél fejedelem, Siftán fia.Efraim fiainak a törzséből pedig vezető emberül Kemúélt, Siftán fiát.

25Zebulon fiainak a törzséből Elícáfán fejedelem, Parnak fia.Zebulon fiainak a törzséből vezető emberül Elicáfánt, Parnak fiát.

26Issakár fiainak a törzséből Paltíél fejedelem, Azzan fia.Issakár fiainak a törzséből vezető emberül Paltiélt, Azzan fiát.

27Ásér fiainak a törzséből Ahíhúd fejedelem, Selómí fia.Ásér fiainak a törzséből vezető emberül Ahihúdot, Selómi fiát.

28Naftáli fiainak a törzséből Pedahél fejedelem, Ammíhúd fia.Naftáli fiainak a törzséből vezető emberül Pedahélt, Ammihúd fiát.

29Ezeknek parancsolta meg az ÚR, hogy osszák ki az örökségüket Izráel fiainak Kánaán földjén.Ezeknek parancsolta meg az ÚR, hogy osszák ki Izráel fiai között Kánaán földjét.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

34,11 A Kinneret-tó a Genezáreti-tó

Előző fejezet Következő fejezet