Keresés a Bibliában

Címzés, üdvözlés

1 1Péter, Jézus Krisztus apostola Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva 2az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Ázsia: vö. az ApCsel 2,9 jegyzetével