Keresés a Bibliában

9Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.

KNB SZIT STL BD RUF KG