Keresés a Bibliában

4Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

A Lélek bizonyságtétele a Fiúról

6Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 7Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. 9Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 10És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,7 Egyes kéziratok hozzáteszik: a mennyben: az Atya, az Ige, a Szentlélek, és ez a három egy, és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön