Keresés a Bibliában

20De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az ÚR.
21Ilyen szövetségem van velük – mondja az ÚR: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja az ÚR.

KNB SZIT STL BD RUF KG