Keresés a Bibliában

18Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok! 19Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az ÚR szolgája? 20Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. 21Igazsága érdekében akart az ÚR nagy és felséges tanítást adni.

KNB SZIT STL BD RUF KG