Keresés a Bibliában

A próféta elsiratja Izráelt

5 1Halljátok meg ezt az igét! Siratóéneket mondok rólatok, Izráel háza! 2Elesett, nem kel fel többé Izráel szüze! Ott hever a földjén, nincs, ki fölemelje. 3Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak százan maradnak meg; ha százan vonulnak ki, csak tízen maradnak meg Izráel házából. 4Ezt mondja az ÚR Izráel házának: Engem keressetek, akkor életben maradtok! 5Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beérsebába se menjetek! Mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. 6Az URat keressétek, és életben maradtok! Különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti olthatatlanul Bétel miatt. 7Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. 8Aki a Fiastyúkot alkotta meg a Kaszáscsillagot, aki a homályt reggelre változtatja, és sötét éjszakává a nappalt, aki szól a tenger vizének, és kiönti azt a szárazföldre, annak neve: az ÚR. 9Pusztulással sújtja az erőseket, és pusztulást hoz az erődökre.

Ítélet a társadalmi igazságtalanság miatt

10Gyűlölik azt, aki megfeddi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. 11Ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle. Ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. 12Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és vétkeitek mily nagyok: sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. 13Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez! 14A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok. 15Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene. 16Ezért így szól az ÚR, a Seregek Istene, az én Uram: Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halottsiratókat jajveszékelni. 17Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek – mondja az ÚR. 18Jaj azoknak, akik az ÚR napját kívánják! Minek nektek az ÚR napja? Sötét lesz az, nem világos! 19Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó. 20Bizony, sötét lesz az ÚR napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

A lélektelen istentisztelet hiábavaló

21Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom! 22Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hizlalt állatokból adtok! 23Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését! 24Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak! 25Véresáldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában negyven éven át, Izráel háza, 26hogy közben királyotokat, Szikkútot hordoztátok, és Kijjúnt, csillagistenetek képmását, amelyeket ti készítettetek?! 27Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra – mondja az ÚR, akinek Seregek Istene a neve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet