Keresés a Bibliában

Amacjá és Ámósz vitája

10Ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja Jeroboámnak, Izráel királyának: Összeesküvést szít ellened Ámósz Izráel népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit! 11Mert így beszél Ámósz: Fegyvertől hal meg Jeroboám, Izráelnek pedig fogságba kell mennie földjéről.
12Ámósznak viszont ezt mondta Amacjá: Te látnok! Menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd a kenyeredet, és ott prófétálj! 13Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma! 14Ámósz így válaszolt Amacjának: Nem vagyok próféta, sem prófétatanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. 15De elhívott engem az ÚR a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az ÚR: Eredj, és prófétálj népemnek, Izráelnek!

KNB SZIT STL BD RUF KG