Keresés a Bibliában

22 1Miután mindezek megtörténtek, Isten próbára tette Ábrahámot. Megszólította őt: »Ábrahám!« Ő azt felelte: »Itt vagyok!« 2Isten akkor azt mondta neki: »Vedd egyszülött fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el a Mória földjére. Áldozd fel ott egészen elégő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mutatok neked!«
9míg végül eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mutatott neki. Ábrahám oltárt épített ott, elrendezte rajta a fát, s miután megkötözte a fiát, Izsákot, feltette az oltárra, a farakásra. 10Aztán Ábrahám kinyújtotta kezét, és megfogta a kardot, hogy feláldozza a fiát. 11De íme, az Úr angyala kiáltott a mennyből, és azt mondta: »Ábrahám, Ábrahám!« Ő azt felelte: »Itt vagyok!« 12Azt mondta erre neki: »Ne nyújtsd ki kezed a gyermekre, és ne árts neki semmit! Most már tudom, hogy féled Istent, s a kedvemért egyszülött fiadnak sem kegyelmeztél!« 13Erre Ábrahám felemelte a szemét, s meglátott maga mögött egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Elhozta, és a fia helyett azt áldozta fel egészen elégő áldozatul. 15Majd másodszor is megszólította az Úr angyala Ábrahámot a mennyből, és azt mondta: 16»Önmagamra esküszöm – mondja az Úr –, hogy mivel ezt megtetted, s a kedvemért egyszülött fiadnak sem kegyelmeztél, 17megáldalak, és megsokasítom ivadékodat, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét: utódod birtokolni fogja ellenségeinek kapuit, 18és a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,1 A történet tanítása kettős: dicséri Ábrahám végsőkig menő istenszeretetét, és egyszersmind hangsúlyozza, hogy Izrael Istene (ellentétben a kánaániak bálványaival) nem fogad el gyermekáldozatot.

22,2 Mória a jeruzsálemi templom hegyének neve (később kerülhetett bele az elbeszélésbe).