Keresés a Bibliában

21 1Az Úr azután meglátogatta Sárát, amint megígérte, és teljesítette Sárának, amit mondott. 2Fogant ugyanis és fiút szült Ábrahámnak vénségében, abban az időben, amelyet Isten előre megmondott neki. 3Erre Ábrahám elnevezte fiát, akit Sára szült neki, Izsáknak, 4s körülmetélte a nyolcadik napon, amint Isten megparancsolta neki. 5Ábrahám százesztendős volt, amikor megszületett a fia, Izsák.

6Sára pedig azt mondta:
»Isten nevetést szerzett nekem,
s aki csak meghallja, együtt nevet velem!«

7Azután azt mondta:
»Ki mondta volna Ábrahámnak,
hogy Sára még fiút fog szoptatni,
hisz vénségében szültem neki!«

KNB SZIT STL BD RUF KG