Keresés a Bibliában

4 1Azon a napon Tóbitnak eszébe jutott a pénz, amelyet Gábaelnél hagyott a médiai Rágesben. 2Ezt gondolta magában: »Íme, halálomat kértem. Miért nem hívom fiamat Tóbiást, és beszélek vele erről a pénzről, mielőtt meghalok?« 3Magához hívta fiát Tóbiást, aki odajött és így szólt hozzá: »Fiam, ha meghalok, temess el illendőképpen. Becsüld meg anyádat és ne hagyd el egész életében, tégy kedvére és semmiben se szomorítsd meg lelkét. 4Gondolj arra fiam, hogy sok veszedelmet állt ki érted, amikor méhében hordozott. Ha meghal, temesd mellém ugyanabba a sírba. 5Életed minden napján fiam, eszedben legyen az Úr, ne vétkezz és ne hágd át parancsait. Életed minden napján tedd a jót és ne járj a gonoszság útján, 6mert ha az igazságot műveled, szerencsések lesznek útjaid tetteidben. 7Vagyonodból fiam, adj alamizsnát, és sohase fordítsd el arcodat a szegénytől, s akkor Isten sem fordítja el arcát tőled. 8Amennyi vagyonod lesz fiam, aszerint adj belőle alamizsnát. Ha bőven lesz vagyonod, több alamizsnát adj belőle. Ha kevés lesz, ne félj a kevésből adni alamizsnát: 9szép kincset helyezel el így az ínséges napokra, 10mert az alamizsna megment a haláltól és nem engedi, hogy a sötétségbe kerülj. 11Az alamizsna szép adomány mindazoknak, akik a Magasságbeli színe előtt teszik.
12Óvakodj fiam minden erkölcstelenségtől. Feleséget atyáid nemzetségéből végy magadnak és ne végy el idegen asszonyt, aki nem atyád törzséből való, mert a próféták fiai vagyunk: Noé, Ábrahám, Izsák és Jákob a mi ősatyánk a régi időtől kezdve. Emlékezz arra fiam, hogy ők mind atyáik nemzetségéből vettek feleséget és áldottak voltak gyermekeikben és ivadékuké lesz örökségként a föld. 13Te pedig fiam szeresd testvéreidet és ne légy kevély szívedben testvéreiddel, néped fiaival és leányaival szemben, hogy közülük végy feleséget, mert a kevélység nagy romlást és állhatatlanságot okoz. A tétlenség pedig szegénységgel és ínséggel jár. A tétlenség az éhség anyja.
14A nálad dolgozó munkás bére ne maradjon nálad, hanem azonnal add meg neki, és a te béred nem kevesbedik meg, ha Istennek szolgálsz, igazságban megtérül számodra. Vigyázz magadra fiam minden cselekedetedben és légy megfontolt minden szavadban, 15s amit te nem szeretsz, azt másnak se tedd. Ne igyál annyi bort, hogy megrészegedj, s a részegség ne kísérjen utadon. 16Kenyeredből juttass az éhezőnek és ruhádból a mezítelennek. Mindabból amiben bővelkedsz, adj, s szemrehányás nélkül adj alamizsnát.
17Törd meg kenyeredet, és öntsd borodat az igazak sírjára, de ne adj a bűnösöknek. 18Minden bölcstől kérj tanácsot és ne vess meg semmi hasznos tanácsot. 19Minden időben áldd az Urat és kérd tőle, hogy irányítsa útjaidat és ösvényeidet, s hogy terveid jó véget érjenek. Egy népnek sem adatott meg a jó tanács, hanem maga az Úr adja nekik a jó tanácsot. Akit akar, fölemel, s akit akar az Úr, megalázza az alvilág mélyéig. És most fiam vésd emlékezetedbe ezeket az utasításokat és ne vesszenek ki szívedből. 20Azt is tudtodra adom fiam, hogy tíz talentum ezüstöt helyeztem letétbe Gábaelnél, Gábri fiánál a médiai Rágesben. 21Ne félj fiam, hogy szegényen élünk. Sok jóval rendelkezel, ha féled az Istent, tartózkodsz minden bűntől és jót cselekszel az Úr, a te Istened szemében.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet