Keresés a Bibliában

8 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Szólj Áronhoz és mondd neki: Ha felrakod a hét mécsest, a déli oldalra állítsd a mécstartót. Azt parancsold tehát, hogy a mécsesek észak felé, a kitett kenyerek asztala felé nézzenek, a mécstartóval szembeeső oldalra világítsanak.« 3Áron úgy is tett: úgy rakta fel a mécseseket a mécstartóra, amint az Úr parancsolta Mózesnek. – 4A mécstartó vert aranyból készült, a középső szára éppúgy, mint mindaz, ami az ágak mindkét oldalából kijött: azon minta szerint, amelyet az Úr mutatott Mózesnek, aszerint csinálta meg a mécstartót.
5Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 6»Vedd ki a levitákat Izrael fiai közül és tisztítsd meg őket 7a következő szertartással: hintsd meg őket a tisztulás vizével, borotválják le testüket egészen, és mossák ki ruhájukat. Miután így megtisztultak, 8vegyenek egy fiatal bikát a csordából, hozzávaló ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, egy másik bikát a csordából pedig végy bűnért való áldozatul. 9Aztán állítsd a levitákat a szövetség sátra elé és hívd egybe Izrael fiainak egész sokaságát. 10Miután pedig a leviták az Úr elé álltak, Izrael fiai tegyék rájuk a kezüket, 11Áron pedig ajánlja fel a levitákat az Úr színe előtt ajándékul Izrael fiai részéről, hogy szolgáljanak az Ő szolgálatában. 12Majd tegyék rá a leviták a kezüket a fiatal bikák fejére, te pedig készítsd el az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat meg egészen elégő áldozatul az Úrnak, hogy engesztelést végezz értük. 13Így állítsd a levitákat Áronnak és fiainak színe elé, így szenteld és ajánld fel őket az Úrnak, 14így különítsd el őket Izrael fiai közül, hogy az enyéim legyenek, 15s aztán bemehetnek a szövetség sátrába, hogy szolgáljanak nekem.
Így tisztítsd, szenteld és ajánld fel őket az Úrnak, mert teljesen nekem adták őket Izrael fiai: 16cserébe minden elsőszülöttért, amely méhet nyit Izraelben, vettem el őket magamnak. 17Az enyém ugyanis minden elsőszülött Izrael fiai között, akár ember, akár állat: attól a naptól kezdve, hogy megvertem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem őket. 18De cserébe Izrael fiainak összes elsőszülötteiért elvettem a levitákat, 19s odaadtam őket a népből ajándékba Áronnak és fiainak, hogy szolgáljanak nekem Izrael helyett a szövetség sátrában és könyörögjenek az izraelitákért, hogy csapás ne legyen a népen, ha a szentélyhez közelíteni merészel.«
20Meg is tette Mózes és Áron meg Izrael fiainak egész közössége a levitákkal azt, amit az Úr Mózesnek parancsolt: 21megtisztultak, kimosták ruhájukat, Áron felajánlotta őket az Úr színe előtt, s könyörgött értük, 22hogy megtisztulva menjenek be szolgálatukra a szövetség sátrába Áron s fiai előtt. Ahogy az Úr parancsolt Mózesnek a leviták felől, úgy történt.
23Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 24»Ez a törvény a levitákról: Huszonöt esztendős koruktól kezdve vonuljanak be, hogy szolgáljanak a szövetség sátrában; 25ha azonban ötvenedik esztendejüket betöltötték, ne szolgáljanak többé; 26legyenek testvéreik segítői a szövetség sátrában, gondoskodjanak arról, amit rájuk bíznak, de szolgálatot ne teljesítsenek. Így rendelkezzél a levitákkal dolgaikat illetőleg.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,1 Vö. Kiv 25,31-40.

8,5 A leviták kiválasztása, felszentelése és szolgálata.

Előző fejezet Következő fejezet