Keresés a Bibliában

7 1Történt pedig azon a napon, amelyen Mózes befejezte, felállította, felkente és megszentelte a hajlékot és minden eszközét, valamint az oltárt és minden eszközét, 2hogy Izrael fejedelmei, a nagycsaládok fejei, azok, akik az egyes törzsek fejedelmei, s a megszámláltak elöljárói voltak, elhoztak 3az Úr elé áldozati ajándékul hat fedett szekeret és tizenkét szarvasmarhát. Egy-egy szekeret hozott két-két fejedelem, egy-egy szarvasmarhát mindegyik. Amikor elhozták ezeket a hajlék elé, 4így szólt az Úr Mózeshez: 5»Fogadd el tőlük és szolgáljanak a sátor szolgálatára és add oda a levitáknak szolgálatuk tisztéhez képest.« 6Átvette tehát Mózes a szekereket s a marhákat, és odaadta a levitáknak. 7Két szekeret és négy marhát Gerson fiainak adott szükségletükhöz képest, 8másik négy szekeret meg nyolc marhát Merári fiainak adott tisztükhöz és szolgálatukhoz Itamárnak, Áron pap fiának keze alá. 9Kaát fiainak azonban nem adott sem szekeret, sem marhát, minthogy ők a szent helyen levő dolgok szolgálatát végezték, s vinnivalóikat tulajdon vállukon vitték.
10Azon a napon, amelyen felkenték az oltárt, elhozták a fejedelmek az oltár felavatására áldozati ajándékukat az oltár elé. 11Azt mondta ekkor az Úr Mózesnek: »Minden nap egy-egy fejedelem mutassa be áldozati ajándékát az oltár felavatására.«
12Az első napon a Júda törzséből való Nahson, Aminádáb fia mutatta be áldozati ajándékát. 13Volt pedig abban: egy ezüsttál, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsésze, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint; mindkettő telve ételáldozatnak szánt, olajjal meghintett lisztlánggal; 14egy tíz aranysékeles mozsárka telve füstölőszerrel; 15egy fiatal bika a csordából, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul; 16meg egy kecskebak bűnért való áldozatul; 17békeáldozatul pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak, öt egyesztendős bárány. Ez volt Nahsonnak, Aminádáb fiának áldozati ajándéka.
18A második napon Natanael, Szuár fia, Isszakár törzsének fejedelme mutatta be áldozatát: 19egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal; 20egy tízsékeles aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 21egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 22egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 23békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Natanaelnek, Szuár fiának áldozati ajándéka.
24A harmadik napon Zebulon fiainak fejedelme, Eliáb, Helon fia 25mutatta be: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 26egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 27egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 28egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 29békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Eliábnak, Helon fiának áldozati ajándéka.
30A negyedik napon Rúben fiainak fejedelme, Eliszúr, Sedeúr fia 31mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 32egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát, telve füstölőszerrel; 33egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 34egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 35békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Eliszúrnak Sedeúr fiának áldozati ajándéka.
36Az ötödik napon Simeon fiainak fejedelme, Salámiel, Szúrisaddáj fia 37mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal; 38egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 39egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 40egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 41békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Salámielnek, Szúrisaddáj fiának áldozati ajándéka.
42A hatodik napon Gád fiainak fejedelme, Eliászáf, Dúel fia 43mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 44egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 45egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 46egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 47békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Eliászáfnak, Dúel fiának áldozati ajándéka.
48A hetedik napon Efraim fiainak fejedelme, Elisáma, Ammiúd fia 49mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal; 50egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 51egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 52egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 53békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Elisámának, Ammiúd fiának áldozati ajándéka.
54A nyolcadik napon Manassze fiainak fejedelme, Gamáliel, Fadasszúr fia 55mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 56egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 57egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 58egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 59békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Gamálielnek, Fadasszúr fiának áldozati ajándéka.
60A kilencedik napon Benjamin fiainak fejedelme, Abidán, Gedeon fia 61mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettő telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 62egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 63egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 64egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 65békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Abidánnak, Gedeon fiának áldozati ajándéka.
66A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Ahiézer, Ammisaddáj fia 67mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 68egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 69egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 70egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 71békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Ahiézernek, Ammisaddáj fiának áldozati ajándéka.
72A tizenegyedik napon Áser fiainak fejedelme, Fegiel, Okrán fia 73mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 74egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 75egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 76egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 77békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Fegielnek, Okrán fiának áldozati ajándéka.
78A tizenkettedik napon Naftali fiainak fejedelme, Áhira, Enán fia 79mutatta be áldozatát: egy ezüsttálat, amely százharminc sékelt nyomott, egy ezüstcsészét, amely hetven sékel volt a szentély súlyegysége szerint, mindkettőt telve ételáldozatul szánt, olajjal meghintett lisztlánggal, 80egy tíz sékelt nyomó aranymozsárkát telve füstölőszerrel; 81egy fiatal bikát a csordából, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul; 82egy kecskebakot bűnért való áldozatul; 83békeáldozatul pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot, öt egyesztendős bárányt. Ez volt Ahirának, Enán fiának áldozati ajándéka.
84A következőket mutatták be tehát Izrael fejedelmei az oltár felavatására azon a napon, amelyen felszentelték: tizenkét ezüsttálat, tizenkét ezüstcsészét, tizenkét aranymozsárkát, 85úgyhogy százharminc sékel ezüst volt egy-egy tál és hetven sékel volt egy-egy csésze, tehát ezüstből, az összes edényeket együttvéve, kétezernégyszáz sékelt a szentély súlyegysége szerint; 86a tizenkét, füstölőszerrel telt aranymozsárka pedig tíz-tíz sékel súlyú volt a szentély súlyegysége szerint, aranyból tehát összesen százhúsz sékelt; 87egészen elégő áldozatul tizenkét fiatal bikát a csordából, tizenkét kost, tizenkét egyesztendős bárányt meg a hozzájuk tartozó ételáldozatokat; vétekért való áldozatul tizenkét kecskebakot; 88békeáldozatul huszonnégy szarvasmarhát, hatvan kost, hatvan kecskebakot, hatvan egyesztendős bárányt. Ezt mutatták be az oltár felavatására, amikor felkenték.
89Ha pedig Mózes bement a szövetség sátrába, hogy tanácsot kérjen, hallotta a hangot, mellyel az Úr a bizonyság ládáján levő engesztelőhelyről, a két kerub közül szólt hozzá és onnan vele beszélt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 Az adományok felsorolása aláhúzza azt a tényt, hogy a szentély Izrael minden törzséhez egyformán tartozik.

7,13 1 sékel kb. 11,5 g.

Előző fejezet Következő fejezet