Keresés a Bibliában

35 1Ezt is mondta az Úr Mózesnek, Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval szemben: 2»Parancsold meg Izrael fiainak, hogy adjanak a levitáknak birtokukból 3városokat lakóhelyül s legelőket a városok körül, hogy a városokban lakjanak, a legelők pedig juhaik és állataik eltartására szolgáljanak. 4Utóbbiak a város falától kifelé, körös-körül, ezer könyöknyire terjedjenek: 5keleten legyen egy kétezer könyöknyi, délen is legyen egy kétezernyi, a nyugatra néző tenger felé is legyen egy ekkora nagyságú, végül az északi oldalon is egy ugyanilyen terjedelmű legelő, úgyhogy középen legyenek a városok és künn a legelők.
6A városok közül, amelyeket a levitáknak adtok, hatot a menekvők oltalmára kell kijelölni, hogy oda meneküljön, aki vért ontott; ezeken kívül negyvenkét más várost is adjatok, 7vagyis összesen negyvennyolcat, legelőikkel együtt. 8Ezeket a városokat Izrael fiainak birtokából kell adni: azoktól, akiknek több van, több várost kell elvenni, akiknek kevesebb van, kevesebbet: mindegyik a maga örökségének mértékéhez képest adjon városokat a levitáknak.«
9Azt mondta az Úr Mózesnek: 10»Szólj Izrael fiaihoz, s mondd nekik: Ha majd átkeltetek a Jordánon, Kánaán földjére, 11határozzátok meg, mely városok szolgáljanak a menekvők oltalmára, azok számára, akik akaratlanul vért ontottak, 12hogy azt, aki ezekbe menekül, ne ölhesse meg a megöltnek a rokona, míg a közösség elé nem áll, s ügyét meg nem ítélik. 13E városok közül, amelyeket a menekvők oltalmára ki kell jelölni, 14három a Jordánon túl, három pedig Kánaán földjén legyen, 15s mind Izrael fiai, mind a jövevények, mind az idegenek ezekbe meneküljenek, ha akaratlanul vért ontottak.
16Ha valaki vasszerszámmal üt meg valakit, úgy, hogy a megütött meghal, akkor az illető gyilkosságban vétkes és haljon meg maga is; 17ha kővel hajít meg valakit, úgy, hogy a meghajított meghal, akkor ugyanígy bűnhődjék; 18ha faszerszámmal ütnek meg valakit, úgy, hogy meghal, akkor bosszút kell érte állni annak a vérével, aki megütötte: 19a meggyilkoltnak a rokona ölje meg a gyilkost, mihelyt rátalál, ölje meg. 20Ha valaki gyűlölségből taszít meg valakit, vagy lesből hajít meg valamivel, 21vagy ellenségeskedésből üt meg a kezével, úgy, hogy az meghal, akkor az, aki megütötte, gyilkosságban vétkes: a meggyilkoltnak a rokona, mihelyt rátalál, ölje meg.
22Ha azonban véletlenségből, gyűlölség 23és ellenségeskedés nélkül követ el valaki ilyesmit, 24s ezt a nép hallatára, amikor az emberölés tettese és a vérrokon között levő ügyet megtárgyalják, igazolják, 25akkor az illetőt, minthogy ártatlan, meg kell menteni a bosszulónak a kezétől és az ítélet alapján vissza kell vitetni abba a városba, amelybe menekült, s maradjon ott, míg a főpap, akit a szent olajjal felkentek, meg nem hal. 26Ha az emberölés tettesét a menekvők számára rendelt városok határán kívül 27találja a vérbosszuló és megöli, akkor az, aki megöli, nem követ el bűnt, 28mert a menekültnek a főpap haláláig a városban kellett volna maradnia; annak halála után az emberölés tettese visszatérhet földjére. 29Örök törvény legyen ez minden lakóhelyeteken. 30A gyilkost csak tanúk alapján szabad megbüntetni: egy ember tanúvallomása alapján senkit sem szabad elítélni. 31Váltságot ne fogadjatok el attól, aki vétkes a vérben: legott haljon meg ő maga is. 32A száműzöttek, s az elmenekültek semmiképpen sem térhetnek vissza városukba a főpap halála előtt. 33Ne szentségtelenítsétek meg lakóföldeteket: az ártatlanok vére megszentségteleníti, s másképp nem lehet megtisztítani, mint csak annak a vére által, aki a más vérét kiontotta. 34Így lesz tiszta a ti birtokotok, amelyen én közöttetek lakom: mert én, az Úr, Izrael fiai között lakom.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

35,1 A leviták öröksége 48 város (köztük hat menedékváros). A felsorolás a Dávid ill. Salamon korabeli viszonyokat tükrözi (vö. Józs 21).

35,4 Egy könyök = kb. 50 cm.

35,9 Vö. Kiv 21,12-14; Józs 20,1-9. A menedékvárosok azokat védték, akik nem szándékosan öltek embert. A rendelkezés korlátot szab a vérbosszúnak.

Előző fejezet Következő fejezet